PDA

View Full Version : A10 Phú Nhuận 80-83 tìm bạn


cunguyen
04-13-2013, 12:18 AM
Trước đây, qua Blog A1, A3, A7, A tùm lum, A10 Phú Nhuận niên khóa 80-83 đã tìm được các bạn Dũng, Mẫn, Chương ở Úc - xin chân thành cảm ơn.

Nay, chúng tôi đang cố tìm tin tức một số các bạn dưới đây :

ĐINH VIẾT LƯU - USA
HOÀNG ĐỨC KIM- USA
LÊ PHAN XUÂN QUANG - USA-NAVY
NGUYỄN BÍCH VÂN - USA
NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH - USA
TRẦN XUÂN VĨNH PHÚC - CANADA

Bạn nào có thông tin về các bạn trên xin Email cho cudung01@yahoo.com hoặc thông báo trên diễn đàn này.

Xin cám ơn BĐH và các bạn

Cư Nguyễn A10