Phú Nhuận 80 - 83

Phú Nhuận 80 - 83 (http://phunhuan83.net/forums.php)
-   Tìm Bạn Cũ (http://phunhuan83.net/forumdisplay.php?f=27)
-   -   A10 Phú Nhuận 80-83 tìm bạn (http://phunhuan83.net/showthread.php?t=654)

cunguyen 04-13-2013 12:18 AM

A10 Phú Nhuận 80-83 tìm bạn
 
Trước đây, qua Blog A1, A3, A7, A tùm lum, A10 Phú Nhuận niên khóa 80-83 đã tìm được các bạn Dũng, Mẫn, Chương ở Úc - xin chân thành cảm ơn.

Nay, chúng tôi đang cố tìm tin tức một số các bạn dưới đây :

ĐINH VIẾT LƯU - USA
HOÀNG ĐỨC KIM- USA
LÊ PHAN XUÂN QUANG - USA-NAVY
NGUYỄN BÍCH VÂN - USA
NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH - USA
TRẦN XUÂN VĨNH PHÚC - CANADA

Bạn nào có thông tin về các bạn trên xin Email cho cudung01@yahoo.com hoặc thông báo trên diễn đàn này.

Xin cám ơn BĐH và các bạn

Cư Nguyễn A10


All times are GMT -5. The time now is 03:09 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.