Phú Nhuận 80 - 83

Phú Nhuận 80 - 83 (http://phunhuan83.net/forums.php)
-   Danh Sách Thành Viên Các Lớp (http://phunhuan83.net/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Danh sách các thầy cô cũ đã liên lạc được (http://phunhuan83.net/showthread.php?t=420)

Dien Hoang 02-27-2013 06:02 AM

Danh sách các thầy cô cũ đã liên lạc được
 
 1. Cô Bùi Thị Ngọc Dung. Dạy Văn, chủ nhiệm 11A7 và 12A7.
 2. Cô Phùng Thị Thanh Mai. Dạy Sử, chủ nhiệm 12A6.
 3. Cô Nguyễn Thị Thu Hương. Dạy Sử.
 4. Thầy Tạ Đình Quang. Dạy Vật Lý, chủ nhiệm 10A7.
 5. Thầy Ngô Quang Hiến. Dạy Vật Lý.
 6. Thầy Phạm Bình Định. Dạy Vật Lý, chủ nhiệm 11A2.
 7. Thầy Đặng Vũ Hào. Dạy Toán, chủ nhiệm 10A3.
 8. Thầy Đinh Văn Hoà. Dạy Vật Lý, chủ nhiệm 10A1.
 9. Thầy Trần Đình Giáp. Dạy Anh Văn, chủ nhiệm 11A1 và 12A1.
 10. Thầy Kim Chi. Dạy Văn, ban Đời Sống.
 11. Cô Ngọc Oanh. Chủ nhiệm 10C1 (lớp đàn anh niên khoá 79-80).
 12. Cô Nguyễn Thị Loan. Dạy Sinh Vật. Chủ nhiệm 9A7 và 12A23.
 13. Cô Đào Kim Ngọc. Dạy Sinh Vật.
 14. Thầy Phạm Văn Hùng. Dạy Vật Lý P3.
 15. Cô Thoa. Dạy Văn. Chủ nhiệm 12A3.

LeQuyen 04-22-2013 05:15 PM

Hoàng ơi, thầy Hào có chủ nhiệm 10A3 là lớp Quyên đó.
11A3 luôn hả?

Thai Tuan 04-22-2013 09:46 PM

10A3: Thầy Hào
11A3: Cô Thoa (dạy Văn)
12A3: Thầy Hoan (tui không có học 12A3)

Thảo Huyên 04-22-2013 09:49 PM

Bác Diên Hoàng à,
Nhờ bác bổ sung Thầy Đinh văn Hòa dạy Vật Lý chủ nhiệm A1 vào Danh sách Thầy Cô nha ! Lớp trưởng Tuyết Nga đã có tin tức của Thầy cho những bạn nào cần liên lạc đó ! Cám ơn bác !

Cô Thu Hng 04-23-2013 07:12 AM

Các em có biết địa chỉ hay phone number của thầy Hòa không? Cám ơn các em trước.

Thảo Huyên 04-23-2013 10:18 AM

Quote:

Originally Posted by Cô Thu Hng (Post 10068)
Các em có biết địa chỉ hay phone number của thầy Hòa không? Cám ơn các em trước.

Dạ biết :)

KimChi 04-23-2013 10:24 AM

Quote:

Originally Posted by Cô Thu Hng (Post 10068)
Các em có biết địa chỉ hay phone number của thầy Hòa không? Cám ơn các em trước.

Dạ thưa cô, cô gởi cho em xin email của cô qua , em sẽ email cho Cô địa chỉ và số phone của Thầy Hoà.
KC

Cô Thu Hng 04-23-2013 11:54 AM

Thật cám on câc em rất nhiều. Cô có nhận email của DHoang về địa chỉ thầy Hoà sáng nay.
Email của cô : megthuong@gmail.com.

Đức Hạnh 04-23-2013 12:01 PM

Quote:

Originally Posted by Thai Tuan (Post 10040)
10A3: Thầy Hào
11A3: Cô Thoa (dạy Văn)
12A3: Thầy Hoan (tui không có học 12A3)

Xin bổ sung ý của bác Tuân:
10A3: Thầy Đặng Vũ Hào (dạy Toán)
11A3: Cô Kim Thoa (dạy Văn)
12A3: Thầy Dương Đình Hoan (dạy Toán)

LeQuyen 04-23-2013 12:14 PM

Quote:

11A3: Cô Kim Thoa (dạy Văn)
Hạnh ơi, co liên lạc được với cô Thoa Không?


All times are GMT -5. The time now is 06:12 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.