View Single Post
  #1  
Old 01-24-2013, 06:54 AM
Dien Hoang's Avatar
Dien Hoang Dien Hoang is offline
Senior Member
 
Join Date: Nov 2012
Location: A7 - Centreville, VA
Posts: 12,881
Thanks: 15,491
Thanked 31,320 Times in 8,210 Posts
Default Danh sách các bạn lớp A2
Video do Nguyễn Thanh Hải gửi qua Thuỷ:
Danh sách các bạn A2 do Phương Khanh gửi:


1. Trần Thị Hồng Đào (USA)
2. Bạch Thị Tuyết Lan (USA)
3. Vũ Thị Cẩm Loan (USA)
4. Nguyễn Thị Vĩnh Linh (Texas – USA)
5. Nguyễn Thị Thủy (Japan)
6. Thu Tâm (USA)
7. Phan Kim Tấn (Sài Gòn)
8. Dương Thị Ngọc Tú (USA)
9. Vũ Thị Thanh Nga (USA)
10. Lê Thị Thanh Hương (USA)
11. Phương Lan (USA)
12. Phương Tâm (USA)
13. Thu Phượng (Sài Gòn)
14. Uông Ngọc Nga (Sài Gòn)
15. Nguyễn Thanh Nga (Sài Gòn)
16. Quý Hảo (Sài Gòn)
17. Nguyễn Thị Thu Lan (Sài Gòn)
18. Huỳnh Thị Phương Khanh (Sài Gòn)
19. Bạch Cúc
20. Yên Thảo (Sài Gòn)
21. Linh Chi
22. Minh Hiền
23. Mỹ Trinh (Sài Gòn)
24. Minh Thoa
25. Tố Oanh
26. Nguyễn Thị Bàng
27. Trần Quang (USA)
28. Kỳ Đạt (USA)
29. Kỳ Phong (USA)
30. Thanh Hải (USA)
31. Như Dũng (USA)
32. Phạm Nam Kha (USA)
33. Nguyễn Doãn Tuấn (USA)
34. Vũ Nguyễn Hoàng Chương (USA)
35. Nguyễn Trường Sơn (Texas – USA)
36. Trương Hùng Cường (Sài Gòn)
37. Minh Đức (Sài Gòn)
38. Thế Huân (Sài Gòn)
39. Hữu Trung (Heaven)
40. Huy Hoàng (Sài Gòn)
41. Ngọc Chương (Sài Gòn)
42. Mạnh Phát (Sài Gòn)
43. Minh Tú (Sài Gòn)
44. Kim Dung A (USA)
45. Kim Dung B
46. Đỗ Thế Thuận (Kansas, US)
Giáo viên chủ nhiệm 10A2: cô Kim Cương (dạy Hóa – đã mất)
Giáo viên chủ nhiệm 11A2: thầy Bình Định (dạy Lý – định cư ở Mỹ)
Giáo viên chủ nhiệm 12A2: cô Việt Thu (dạy Công dân - ở Sài Gòn)
Last edited by Dien Hoang; 06-16-2014 at 11:29 AM.
Reply With Quote