View Single Post
  #2  
Old 05-08-2013, 11:59 AM
Trọng Mỹ's Avatar
Trọng Mỹ Trọng Mỹ is offline
Administrator
 
Join Date: Nov 2012
Location: San Jose
Posts: 10,212
Thanks: 10,974
Thanked 18,509 Times in 5,645 Posts
Default
Đúng là hàng quí...
Phen này thằng Vượn thân này phải xẻ làm hai để đền ơn bác Bình và bác Hoàng.

Reply With Quote