View Single Post
  #1  
Old 02-08-2013, 03:13 PM
LeQuyen's Avatar
LeQuyen LeQuyen is offline
Senior Member
 
Join Date: Jan 2013
Location: A3 - Orange County, CA
Posts: 3,158
Thanks: 3,683
Thanked 9,261 Times in 2,441 Posts
Default Tìm Thầy Đặng Vũ Hào
Quyên muốn tin tức Thầy Đặng Vũ Hào, chủ nhiệm lớp 10A3, dạy toán, năm 1994 Quyên và Long có về thăm thầy, lúc đó thầy còn dậy và ở tại trong trường
Nếu ai còn liên lạc với thầy, cho Quyên biết tin tức nhe

Cám ơn nhiều
Reply With Quote