View Single Post
  #1  
Old 02-27-2013, 07:02 AM
Dien Hoang's Avatar
Dien Hoang Dien Hoang is offline
Senior Member
 
Join Date: Nov 2012
Location: A7 - Centreville, VA
Posts: 13,421
Thanks: 18,182
Thanked 35,655 Times in 8,941 Posts
Default Danh sách các thầy cô cũ đã liên lạc được
 1. Cô Bùi Thị Ngọc Dung. Dạy Văn, chủ nhiệm 11A7 và 12A7.
 2. Cô Phùng Thị Thanh Mai. Dạy Sử, chủ nhiệm 12A6.
 3. Cô Nguyễn Thị Thu Hương. Dạy Sử.
 4. Thầy Tạ Đình Quang. Dạy Vật Lý, chủ nhiệm 10A7.
 5. Thầy Ngô Quang Hiến. Dạy Vật Lý.
 6. Thầy Phạm Bình Định. Dạy Vật Lý, chủ nhiệm 11A2.
 7. Thầy Đặng Vũ Hào. Dạy Toán, chủ nhiệm 10A3.
 8. Thầy Đinh Văn Hoà. Dạy Vật Lý, chủ nhiệm 10A1.
 9. Thầy Trần Đình Giáp. Dạy Anh Văn, chủ nhiệm 11A1 và 12A1.
 10. Thầy Kim Chi. Dạy Văn, ban Đời Sống.
 11. Cô Ngọc Oanh. Chủ nhiệm 10C1 (lớp đàn anh niên khoá 79-80).
 12. Cô Nguyễn Thị Loan. Dạy Sinh Vật. Chủ nhiệm 9A7 và 12A23.
 13. Cô Đào Kim Ngọc. Dạy Sinh Vật.
 14. Thầy Phạm Văn Hùng. Dạy Vật Lý P3.
 15. Cô Thoa. Dạy Văn. Chủ nhiệm 12A3.

Last edited by Dien Hoang; 07-18-2015 at 10:43 AM.
Reply With Quote
The Following 5 Users Say Thank You to Dien Hoang For This Useful Post:
Chien Hop (12-16-2020), DungHanhA6 (12-03-2020), Phương Khanh (12-13-2020), Thảo Huyên (04-22-2013), Đức Hạnh (04-23-2013)