Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Old 03-30-2013, 08:04 PM
NguyenThuy's Avatar
NguyenThuy NguyenThuy is offline
Senior Member
 
Join Date: Mar 2013
Location: A2 - Tokyo Japan
Posts: 4,176
Thanks: 6,427
Thanked 6,063 Times in 2,093 Posts
Default
Originally Posted by Nam Kha View Post
PK, còn Kim Dung A and B trong lớp A 2 nữa , Kim Dung A thì ở Mỹ Kim Dung
B kô biết ở đâu.
Thủy, số phone Kha gọi lại kô đươc.
Thủy dùng magicjack gọi Kha, số phone có lẽ server ở Mỹ chỉ gọi thôi ko nhận đc, mai Thủy gọi lại, hôm nay đi cả ngày ngoài đường
Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.