Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 02-08-2013, 04:13 PM
LeQuyen's Avatar
LeQuyen LeQuyen is offline
Senior Member
 
Join Date: Jan 2013
Location: A3 - Orange County, CA
Posts: 3,209
Thanks: 3,767
Thanked 9,616 Times in 2,493 Posts
Default Tìm Thầy Đặng Vũ Hào
Quyên muốn tin tức Thầy Đặng Vũ Hào, chủ nhiệm lớp 10A3, dạy toán, năm 1994 Quyên và Long có về thăm thầy, lúc đó thầy còn dậy và ở tại trong trường
Nếu ai còn liên lạc với thầy, cho Quyên biết tin tức nhe

Cám ơn nhiều
Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.