Phú Nhuận 80 - 83

Phú Nhuận 80 - 83 (http://phunhuan83.net/forums.php)
-   Tìm Bạn Cũ (http://phunhuan83.net/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Tim Cô Đinh Thị Ngọc Bảo (http://phunhuan83.net/showthread.php?t=4349)

Minhdang 01-14-2019 04:04 PM

Tim Cô Đinh Thị Ngọc Bảo
 
Minh Đặng
có học qua lớp 8A12,
Cô Đinh Thị Ngoc Bảo là Giao viên Chủ Nhiệm năm đó, Nghe nói Cô Bảo hiên đang ở CALIFORNIA ,
bạn nào biết tin cho Minh biết nhe,
và các Bạn nào lớp 8A12 cung nhận Họ Hàng nhẹ

DungHanhA6 01-15-2019 10:55 PM

Minh thử đăng báo Người Việt mục kiếm thân nhân xem sao?

Minhdang 12-08-2020 10:26 AM

Cám Ơn Dung Hạnh nhiều nhe ,

DungHanhA6 12-11-2020 11:14 PM

Quote:

Originally Posted by Minhdang (Post 103622)
Cám Ơn Dung Hạnh nhiều nhe ,

Bây giờ Minh đã tìm được Cô chưa?


All times are GMT -5. The time now is 05:58 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.