View Single Post
  #3  
Old 08-20-2013, 12:51 AM
Cong Tuyen's Avatar
Cong Tuyen Cong Tuyen is offline
Super Moderator
 
Join Date: Nov 2012
Location: A3 - San Jose, CA.
Posts: 3,580
Thanks: 16,553
Thanked 8,220 Times in 2,327 Posts
Default
Originally Posted by Minhdang View Post
Hi Tuyen , Minh tên Dang Hưu Minh A19 cung lop voi Châu, please add Minh vao Danh Sach A tumlum nhe, cung muōn tham gia hop mat vao toi thu 7 nhung khong biet lam sao dang ky,
Help me
Minh o San Jose
Hi Minh, Tuyền đã add tên Minh vào danh sách rồi, bây giờ Minh email địa chỉ này thì Mỹ và Hoàng sẽ trả lời cho Minh

admin@phunhuan83.net

Công Tuyền
Reply With Quote